CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Noise Techniques in Nuclear Systems

Imre Pázsit (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik) ; Christophe Demazière (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik)
Handbook of Nuclear Engineering p. 1629-1737. (2010)
[Kapitel]

Nyckelord: zero power reactor noise, reactor power noise, noise diagnosticsDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-12-20. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 131302

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik (2006-2015)

Ämnesområden

Energi
Matematisk fysik
Beräkningsfysik
Övrig teknisk fysik

Chalmers infrastruktur