CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Implications of Serial Reduction Phases in Data Mining Applications on Scalability of Multi-core Designs

Madhavan Manivannan (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)) ; Per Stenström (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers))
Proceedings of the Third Swedish Workshop on Multicore Computing (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-12-19.
CPL Pubid: 131280