CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The MOLTO Phrasebook

Olga Caprotti ; Krasimir Angelov (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)) ; Ramona Enache ; Thomas Hallgren ; Aarne Ranta
Swedish Language Technology Conference SLTC 2010 (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-12-17. Senast ändrad 2012-02-01.
CPL Pubid: 131251

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik (GU) (GU)
Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Institutionen för data- och informationsteknik, datavetenskap (GU) (GU)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Datalogi
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)

Chalmers infrastruktur