CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Developing Punjabi Morphology, Corpus and Lexicon

Muhammad Humayoun (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)) ; Aarne Ranta
The 24th Pacific Asia conference on Language, Information and Computation (PACLIC24) (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-12-17. Senast ändrad 2011-04-20.
CPL Pubid: 131250

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Institutionen för data- och informationsteknik, datavetenskap (GU) (GU)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Datalogi
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)
Språkstudier

Chalmers infrastruktur