CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Electromagnetic effects on toroidal momentum transport

M. Ansar Mahmood (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori) ; Annika Eriksson (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Transportteori) ; Jan Weiland (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Transportteori)
Physics of Plasmas (1070-664X). Vol. 17 (2010), 12,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

A parametric study of electromagnetic effects on toroidal momentum transport has been performed. The work is based on a new version of the Weiland model where symmetry breaking toroidicity effects derived from the stress tensor have been taken into account. The model includes a self-consistent calculation of the toroidal momentum diffusivity, which contains both diagonal and off-diagonal contributions to the momentum flux. It is found that electromagnetic effects considerably increase the toroidal momentum pinch. They are sometimes strong enough to make the total toroidal momentum flux inward.

Nyckelord: Momentum transport


Article number 122310Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-12-17. Senast ändrad 2017-08-18.
CPL Pubid: 131154

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori (2005-2010)
Institutionen för rymd- och geovetenskap, Transportteori (2010-2012)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Fysik
Fusion, plasma och rymdfysik

Chalmers infrastruktur