CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Forward White Book: Emerging ICT Threats

Christoffer Kruegel ; Magnus Almgren (Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system (Chalmers) ) ; Herbert Bos ; Kiril Dimitrov ; Edita Djambazova ; Sotiris Ioannidis ; Erland Jonsson (Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system (Chalmers) ) ; Engin Kirda ; Evangelos Markatos
2010. - 135 s.
[Bok]


Denna post skapades 2010-12-16. Senast ändrad 2015-02-26.
CPL Pubid: 131128