CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reconstruction of dielectrics from experimental data via a hybrid globally convergent/adaptive inverse algorithm

Larisa Beilina (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Michael V. Klibanov
Inverse Problems (0266-5611). Vol. 26 (2010), 12, p. Art. no. 125009.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

The validity of the synthesis of a globally convergent numerical method with the adaptive FEM technique for a coefficient inverse problem is verified on time-resolved experimental data. The refractive indices, locations and shapes of dielectric abnormalities are accurately imaged.Denna post skapades 2010-12-16. Senast ändrad 2016-07-14.
CPL Pubid: 131094

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur