CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Special Issue - selected papers from the 16th World Congress on ITS

Stig E.R. Franzén (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors)
IET Intelligent Transport Systems (1751-956X). Vol. 4 (2010), 4, p. 229-231.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-12-16. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 131093

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur