CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

ICT initiatives in primary education: the case of Plan Ceibal in Uruguay

Roine Leiringer (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Paula Cardellino
Proceedings of CIB W070 international conference in facilities management: FM in the experience economy. CIB Publication 336 p. 267-279. (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-12-16. Senast ändrad 2010-12-16.
CPL Pubid: 131086

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management (2008-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur