CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Convergence of a mixed discontinuous Galerkin and finite volume scheme for the 3 dimensional Vlasov--Poisson--Fokker--Planck system.

Mohammad Asadzadeh (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Piotr Kowalczyk
Numerical Mathematics and Advanced Applications 2009: Proceedings of ENUMATH 2009, the 8th European Conference on Numerical Mathematics and Advanced Applications, Uppsala, July 2009 p. 97-105. (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-12-16. Senast ändrad 2014-10-09.
CPL Pubid: 131057

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur