CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A combined discontinuous Galerkin and finite volume scheme for multi-dimensional VPFP system

Mohammad Asadzadeh (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Krzysztof Bartoszek (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
AIP Conference Proceedings. 27th International Symposium on Rarefied Gas Dynamics, RGD27; Pacific Grove, CA; United States; 10 July 2011 through 15 July 2011 (0094-243X). Vol. 1333 (2011), Part 1, p. 57-62.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

We construct a numerical scheme for the multi-dimensional Vlasov-Poisson-Fokker-Planck system based on a combined finite volume (FV) method for the Poisson equation in spatial domain and the streamline diffusion (SD) and discontinuous Galerkin (DG) finite element in time, phase-space variables for the Vlasov-Fokker-Planck equation.

Nyckelord: Vlasov-Poisson-Fokker-Planck system, finite volume method, streamline diffusion method, discontinuous Galerkin methodDenna post skapades 2010-12-16. Senast ändrad 2017-07-03.
CPL Pubid: 131049

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur