CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ljudens rum, rummens ljud: Arkitekturens akustiska gestaltningsformer

Catharina Dyrssen (Institutionen för arkitektur)
Ljud och arkitektur, Göteborg, maj 2009. (2009)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2010-12-16. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 131026

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur