CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stadens rytmer: rummet och ljuden

Catharina Dyrssen (Institutionen för arkitektur)
Bebyggelsehistorisk tidskrift 54, (2008)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-12-16. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 131019

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur