CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Navigating in Heterogeneity: Architectural thinking as research

Catharina Dyrssen (Institutionen för arkitektur)
The Routledge Companion to Research in the Arts. London & New York, Routledge (2010)
[Kapitel]

Nyckelord: design thinking, architecture, research by design, practice based researchDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-12-16. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 131017

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Produktion
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Samhällsbyggnadsteknik
Konst

Chalmers infrastruktur