CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Experimental study of DOA estimation using a compact monopole array

Yantao Yu ; Hoi Shun Lui (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; C. H. Niow ; H. T. Hui ; M. S. Leong
2010 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation and CNC-USNC/URSI Radio Science Meeting - Leading the Wave, AP-S/URSI 2010; Toronto, ON; 11 July 2010 through 17 July 2010 Article number 5561430 , (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-12-16. Senast ändrad 2010-12-23.
CPL Pubid: 131014

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur