CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A cohesive zone formulation of fracturing shells based on XFEM

Martin Fagerström (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Ragnar Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Jesus Mediavilla
Proceedings of IV European Conference on Computational Mechanics (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-12-15. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 130990

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Teknisk mekanik
Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur