CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

SMÖR och MARGARIN

Guide för hälsoval av matfetter

Göran Petersson (Institutionen för kemi- och bioteknik)
2010. - 9 sidor s.
[Rapport]

Guiden siktar till att underlätta bättre hälsoval av matfetter för vanliga konsumenter. De biokemiskt säkra mättade fetterna kontrasteras mot de reaktiva och riskabla fleromättade fetterna. Handelns vanligaste kostfetter jämförs med utgångspunkt från innehållet av olika fetter.

Smörfett har en för människan närmast idealisk sammansättning. En viktig ledstjärna är att dra ner på intaget av fleromättat omega-6 från fröfetter och undvika margariner som Becel. De viktiga fiskfettsyrorna av typ omega-3 får inte förväxlas med riskabelt omega-3 från linfröolja.

Nyckelord: lipider, fettsyror, mjölkfett, fröoljor, omega-3, omega-6, kost, folkhälsa


Behovet av fristående vetenskapligt baserade kostråd är stort. Skarp kritik har från många håll riktats mot officiella kostråd som styrs av marknadskrafter och låsningar till gamla kostmyter.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-12-15. Senast ändrad 2010-12-19.
CPL Pubid: 130971

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Hållbar utveckling
Folkhälsomedicinska forskningsområden
Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi)
Livsmedelsvetenskap

Chalmers infrastruktur