CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A new method for the analysis of phenolic groups in lignins by 1H NMR spectroscopy

Shiming Li (Institutionen för organisk kemi) ; Knut Lundquist (Institutionen för skogsindustriell kemiteknik)
Nordic Pulp & Paper Research Journal Vol. 9 (1994), 3, p. 191-195.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: lignin phenol analysDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-12-15. Senast ändrad 2011-02-07.
CPL Pubid: 130956

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för organisk kemi (1900-2003)
Institutionen för skogsindustriell kemiteknik (1990-2003)

Ämnesområden

Produktion
Hållbar utveckling
Kemi

Chalmers infrastruktur