CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Performance Comparison between 120 Gbit/s RZ-DQP-ASK and RZ-D8PSK over a 480 km Link

Ekawit Tipsuwannakul (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Erik Agrell (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Peter Andrekson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Optical Fiber Communication Conference, OFC 2011; Los Angeles, CA; United States; 6 March 2011 through 10 March 2011 (21622701). p. OMI5. (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

This paper experimentally presents the first direct comparison between two 120-Gbit/s 8-ary formats and show that both can be superior over different distances. The performances of two formats are also evaluated over three different dispersion-maps.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-12-15. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 130941

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik
Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Fotonik

Chalmers infrastruktur