CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Psychoacoustic evaluation as a tool for optimization in the development of an urban soundscape simulator

P. Lundén ; M. Gustin ; M.E. Nilsson ; Jens Forssén (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik) ; B. Hellström
Proceedings of the 5th Audio Mostly - A Conference on Interaction With Sound, AM '10 (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: auralization, psychoacoustic evaluation, road traffic simulation, urban soundscape simulationDenna post skapades 2010-12-15. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 130935

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik (2005-2017)

Ämnesområden

Akustik

Chalmers infrastruktur