CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

THE USE OF PROXY PARAMETERS IN PRE-INVESTIGATION, DESIGN AND CONSTRUCTION OF TUNNELS WITH APPLICATION TO GROUTING

Gunnar Gustafson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; Lisa Hernqvist (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; Åsa Fransson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; Johan Funehag (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik)
Bergmekanikk i Norden/Rock mechanics in the Nordic Contries, Kongsberg, Norway, 9-12 june, 2010 p. s.123-132. (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-12-15. Senast ändrad 2010-12-15.
CPL Pubid: 130932

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur