CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Some modelling aspects in computations of turbulent flow around high-lift configuration

Shia-Hui Peng (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; P. Eliasson
28th AIAA Applied Aerodynamics Conference (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2010-12-15.
CPL Pubid: 130929

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur