CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Transport consequences of strategic purchasing decisions

Fatemeh Ehsanifar (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation) ; Seyed Vafa Hosseini (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation) ; Vanja Nordh (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation) ; Emil Trollvik (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation) ; Natalia Yanac (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation) ; Ylva Yhlen (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation)
(2010)
[Bok, med redaktör]

Nyckelord: Transport consequences, strategic purchasingDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-12-15. Senast ändrad 2010-12-17.
CPL Pubid: 130907

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)