CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Microstructure and properties of coatings produced by spray deposition of Ti2AlC powders

Struktur och egenskaper hos termiskt sprutade skikt av Ti2AlC pulver

Marie Sonestedt (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2010. ISBN: 978-91-7385-477-1.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: High Velocity Oxy-Fuel (HVOF), cold spray, coatings, Ti2AlC, microstructure, SEM, TEM, oxidationDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-12-14. Senast ändrad 2014-09-10.
CPL Pubid: 130754

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys (2005-2012)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Övrig teknisk materialvetenskap

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Inkluderade delarbeten:


Ti2AlC coatings deposited by High Velocity Oxy-Fuel spraying


Microstructure of high velocity oxy-fuel sprayed Ti2AlC coatings


Oxidation of Ti2AlC bulk and spray deposited coatings


Using atom probe tomography to analyse MAX-phase materials


Examination

Datum: 2011-01-14
Tid: 09:00
Lokal: KB-salen, Kemigården 4, Chalmers
Opponent: Prof. Ulf Jansson, Oorganisk kemi, Ångström Laboratoriet, Uppsala universitet

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 3158