CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modellering och simulering av fukt- och kloridjonstransport i betongens mikrostruktur

Filip Nilenius (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Fredrik Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Karin Lundgren (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Bygg & Teknik (0281-658X). Vol. 102 (2010), 7, p. 50-54.
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Om modellering och simulering av fukt- och kloridjonstransport i betong handlar ett pågående doktorandprojekt på Chalmers, i Göteborg. Projektet som presenteras i denna artikel genomförs i samarbete mellan avdelningarna Betongbyggnad och Material- och beräkningsmekanik. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet och syftar till att utveckla en förfinad beräkningsmodell som bygger på så kallad ”flerskalig modellering” (FSM) där betongens starkt heterogena mikrostruktur tas i beaktande.

Nyckelord: Betong, Flerskalig modellering, Diffusion, Fukt, KloridjonerDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-12-13. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 130673

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)
Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur