CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Low-molecular weight lignin hydrolysis products

Knut Lundquist (Institutionen för organisk kemi)
Applied Polymer Symposium Vol. 28 (1976), p. 1393-1407.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: lignin structure hydrolysis reactions productsDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-12-13. Senast ändrad 2011-05-03.
CPL Pubid: 130663

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för organisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Energi
Livsvetenskaper
Materialvetenskap
Produktion
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Kemi

Chalmers infrastruktur