CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

STEAM retrieval study 2007-2009 - final report

Report of the STEAM Science Reference Group (STEAM-SRG), VINNOVA/SNSB contract 106/07

Joachim Urban (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik och modellering) ; D. Gerber
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2010. - 271 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2010-12-10. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 130644

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik och modellering (2009-2010)

Ämnesområden

Meteorologi och atmosfärforskning
Rymd- och flygteknik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur