CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

PREMIER – Performance Analysis Study - Final report

B.J. Kerridge ; R. Siddans ; A. Waterfall ; D. Gerber ; B. Latter ; W.J. Reburn ; M. Riese ; L. Hoffmann ; Joachim Urban (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik och modellering) ; Donal P. Murtagh (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik och modellering) ; M. Höpfner ; H. Fischer ; A. Dudhia ; J. McConnell ; K. Semeniuk ; A. Lupu ; L. Neary ; P. Palmer ; P. Forster
Noordwijk : European Space Agency, 2009. - 426 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2010-12-10. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 130642

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik och modellering (2009-2010)

Ämnesområden

Meteorologi och atmosfärforskning
Rymd- och flygteknik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur