CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Grain and phase boundary segregation in WC-Co with TiC, ZrC, NbC or TaC additions

Jonathan Weidow (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; Hans-Olof Andrén (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys)
International Journal of Refractory Metals and Hard Materials (0263-4368). Vol. 29 (2011), p. 38-43.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-12-10. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 130640

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys (2005-2012)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Materialteknik
Övrig bearbetning/sammanfogning

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Effect of metal and cubic carbide additions on interface chemistry, phase composition and grain growth in WC-Co based cemented carbides