CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Metamorphic crystal growth

Shumin Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Collaborative Conference on Crystal Growth (3CG), Miami, USA, November 29 – December 3, 2010 (invited) (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-12-10.
CPL Pubid: 130621