CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On Wave-Particle Interaction in Axisymmetric Toroidal Systems

Robert Nyqvist (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; Mietek Lisak (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; Dan Anderson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; J. Zalesny
Meeting of the Swedish Research Unit, RUSA 2009, May 5 – 6 2009, Uppsala, Sweden (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-12-10. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 130619

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Icke-linjär dynamik, kaos

Chalmers infrastruktur