CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Comparative Study of Spacer Layers for InAs Quantum Dot Stacks

T. W. Reenaas ; PE Vullum ; Yuxin Song (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Mahdad Sadeghi (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Nanotekniklaboratoriet) ; S.F. Thomassen ; R. Holmestad ; Shumin Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; B.O. Fimland
Proceeding of Indium Phosphide and Related Materials 2010, Takamatsu, Japan, May 31-June 4 2010 (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-12-10.
CPL Pubid: 130617