CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Implications of openness: A study of (all) the growing literature on open innovation

Eleni Giannopoulou ; Anna Yström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE ) ; Susanne Ollila (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE ) ; Maria Elmquist (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik) ; Tobias Fredberg (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE )
Journal of Technology Management and Innovation (0718-2724). Vol. 5 (2010), 3, p. 162-180.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-12-10. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 130602

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE (2008-2016)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)

Ämnesområden

Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur