CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

euroFOT: constrains and trade-offs in testing hypotheses

Marco Dozza (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet)
proceedings of the TRA – Transport Research Arena Europe conference, Brussels, 7-10 June, 2010. (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-12-10. Senast ändrad 2010-12-10.
CPL Pubid: 130601

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Informationsbehandling

Chalmers infrastruktur