CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Economics and Management of Investments. An international investigation of new technology decision-making in telecommunications

Erik Bohlin (Institutionen för industriell organisation och ekonomi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1995. ISBN: 91-7197-159-9.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2006-10-10. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 1306

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell organisation och ekonomi (1988-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 1125