CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

FOTware: a modular, customizable software for analysis of multiple-source fieldoperational- test data

Marco Dozza (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet)
Proceedings of the Second International Symposium on Naturalistic Driving Research, Blacksburg, August 31 - September 2, 2010 (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Naturalistic driving data analysis, field operational tests, driver behaviourDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-12-10. Senast ändrad 2013-08-19.
CPL Pubid: 130598

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur