CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Chunking: a Method to Increase Robustness of Naturalistic Field-Operational-Test Data Analysis

Marco Dozza (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Jonas Bärgman (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet)
Proceedings of the Second International Symposium on Naturalistic Driving Research, Blacksburg, August 31 - September 2, 2010 (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Naturalistic driving data analysis, field operational test, driver behaviourDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-12-10. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 130590

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur