CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

SAFER100Car: a toolkit to analyze data from the 100 Car Naturalistic Driving Study

Marco Dozza (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet)
Proceedings of the Second International Symposium on Naturalistic Driving Research, Blacksburg, August 31 - September 2, 2010 (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Naturalistic driving data analysis, field operational test,Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-12-10. Senast ändrad 2013-08-19.
CPL Pubid: 130588

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Kognitionsforskning
Transport
Databaser
Databehandling
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur