CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Development of patient-specific breast electromagnetic model based on clinical magnetic resonance images

Hoi Shun Lui (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Maria Widmark ; Göran Starck ; Yan Li (Institutionen för signaler och system) ; Mikael Persson (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik)
2010 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation and CNC-USNC/URSI Radio Science Meeting - Leading the Wave, AP-S/URSI 2010; Toronto, ON; 11 July 2010 through 17 July 2010 Article number 5561894 , p. 1-4. (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-12-09. Senast ändrad 2012-05-21.
CPL Pubid: 130541

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)
Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik (GU)
Institutionen för signaler och system (1900-2017)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Medicinsk teknik

Chalmers infrastruktur