CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Development of patient-specific breast electromagnetic model based on clinical magnetic resonance images

Hoi Shun Lui (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Maria Widmark ; Göran Starck ; Yan Li (Institutionen för signaler och system) ; Mikael Persson (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik)
2010 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation and CNC-USNC/URSI Radio Science Meeting - Leading the Wave, AP-S/URSI 2010; Toronto, ON; 11 July 2010 through 17 July 2010 Article number 5561894 , p. 1-4. (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-12-09. Senast ändrad 2012-05-21.
CPL Pubid: 130541

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik
Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik (GU)
Institutionen för signaler och system

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Medicinsk teknik

Chalmers infrastruktur