CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Numerical investigation on the thermal properties of the micro-cooler

Yangming Liu ; Y. Zhang ; S. Wang ; Johan Liu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem)
Proceedings - 2010 11th International Conference on Electronic Packaging Technology and High Density Packaging, ICEPT-HDP 2010; Xi'an; 16 August 2010 through 19 August 2010 Article number 5583917, p. 634-638 . (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-12-09. Senast ändrad 2012-04-26.
CPL Pubid: 130508

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur