CPL - Chalmers Publication Library

MDS study on the adhesive heat transfer in micro-channel cooler

Författare och institution:
Shun Wang (-); Y. Zhang (-); Zhili Hu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem); Johan Liu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem)
Publicerad i:
Proceedings - 2010 11th International Conference on Electronic Packaging Technology and High Density Packaging, ICEPT-HDP 2010; Xi'an; 16 August 2010 through 19 August 2010, ( Article number 5583859 ) s. 630-633
ISBN:
978-142448142-2
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik
Postens nummer:
130487
Ingår i post nr:
Posten skapad:
2010-12-09 11:26
Posten ändrad:
2012-04-26 11:39

Visa i Endnote-format