CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Identification of metastable states in peptide's dynamics

Svitlana Ruzhytska (Institutionen för energi och miljö) ; Martin Nilsson Jacobi (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; C. H. Jensen ; D. Nerukh
Journal of Chemical Physics (0021-9606). Vol. 133 (2010), 16,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

A recently developed spectral method for identifying metastable states in Markov chains is used to analyze the conformational dynamics of a four-residue peptide valine-proline-alanine-leucine. We compare our results to empirically defined conformational states and show that the found metastable states correctly reproduce the conformational dynamics of the system.

Nyckelord: protein-folding kinetics, gromos force-field, molecular-dynamics, simulations, validation, hydration, models, 53a6Denna post skapades 2010-12-08. Senast ändrad 2015-07-08.
CPL Pubid: 130348

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö (2005-2017)
Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur