CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Influence of system choices in LCA - the case of sugarcane based polyethylene

Christin Liptow (Institutionen för energi och miljö ; Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Anne-Marie Tillman (Institutionen för energi och miljö ; Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
Gordon Research Conference on Industrial Ecology (GRS) 2010 (2010)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-12-07. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 130278

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö (2005-2017)
Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur