CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Quality from Customer needs to customer satisfaction, 3rd edition

Bo Bergman (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling) ; Bengt Klefsjö
Lund : Studentlitteratur, 2010. ISBN: 978-91-44-05942-6.- 658 s.
[Bok]

Nyckelord: Quality, Management, customer, Improvement, satisfaction, processes, Product development, Production, services, LeadershipDenna post skapades 2010-12-07. Senast ändrad 2016-07-01.
CPL Pubid: 130168

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling (2005-2016)

Ämnesområden

Building Futures
Informations- och kommunikationsteknik
Produktion
Transport
Hållbar utveckling
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur