CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Enhancement of β phase crystals formation with the use of nanofillers in PVDF films and fibres

Anja Lund (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer ; Extern) ; Cornelia Gustafsson ; Hans Bertilsson ; Rodney Rychwalski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Composites Science and Technology (0266-3538 ). Vol. 71 (2011), 2, p. 222-229.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-12-07. Senast ändrad 2011-03-24.
CPL Pubid: 130156

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Materialteknik

Chalmers infrastruktur