CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Application-specific error control for parameter identification problems

Håkan Johansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Fredrik Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
International Journal for Numerical Methods in Biomedical Engineering (2040-7939). Vol. 27 (2011), 4, p. 608-618 .
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: parameter identification; a posteriori error estimation; adaptivity; model error; viscoelasticityDenna post skapades 2010-12-07. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 130155

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)
Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur