CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A posteriori error computation for optimal steering of mechanical systems

Håkan Johansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Nordic Seminar on Compuational Mechanics (A. Eriksson and Gunnar Tibert eds.) (0348-467X). p. 69-70. (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2010-12-07. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 130133

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)
Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur