CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Numerical study to the effects of façade properties on sound propagation to a three-dimensional urban courtyard

Maarten Hornikx (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik) ; Jens Forssén (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik)
Noise in the Built Environment 2010, Ghent, 29 - 30 April 2010 (14786095). Vol. 32 (2010), PART 3, p. 375-382.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-12-06. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 130112

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik (2005-2017)

Ämnesområden

Akustik

Chalmers infrastruktur