CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Developing construction economics as industry economics

Jan Bröchner (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management)
Modern Construction Economics: Theory and application, ed. G. de Valence. London: Spon. p. 14-28. (2011)
[Kapitel]

Nyckelord: construction, economics, innovation, procurementDenna post skapades 2010-12-06. Senast ändrad 2016-12-06.
CPL Pubid: 130107

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management (2005-2016)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Industriell organisation, administration och ekonomi
Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur