CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tissue-engineered conduit using urine-derived stem cells seeded bacterial cellulose polymer in urinary reconstruction and diversion

Aase Bodin (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; S. Bharadwaj ; S. Wu ; Paul Gatenholm (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; A. Atala ; Y. Zhang
Biomaterials (0142-9612). Vol. 31 (2010), 34, p. 8889-8901.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Tissue-engineered urinary conduit, Mesenchcymal stem cells, Urinary tract, Cell-matrix infiltration, CelluloseDenna post skapades 2010-12-06.
CPL Pubid: 130106

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)

Ämnesområden

Industriell bioteknik

Chalmers infrastruktur